Sufipath

Post Info TOPIC: De complete Masnawi eindelijk in het Nederlamds voor een vriendenprijs

Veteran Member

Posts: 34
Date:
De complete Masnawi eindelijk in het Nederlamds voor een vriendenprijs
Permalink   
 


Alle zes delen van de Masnawi. Nu verrkrijgbaar voor een vriendenprijs!!!!

Bestel nu de originele Nederlandse vertaling door Abdulwahid van Bommel van de complete Masnawi van Rumi. De set bestaat uit 6 boeken en is te bestellen door het totale bedrag van €66.50 (waarvan €6.50 verzendkosten) over te maken naar rekeningnummer 4052106 t.n.v: Vereniging Turks Huis Westerpark.Attachments
__________________
Glenn Gravenbeecks

Date:
Permalink   
 

RUMI: leven, werk en boodschap Maulana Djalâluddîn Rûmî (1207-1273) woonde het grootste deel van zijn leven in Turkije.1 Hij was de meest invloedrijke mystieke dichter van zijn tijd. Hoewel hij ook heel hoog op ‘de lijst van beste mystieke dichters aller tijden’ scoort. Zijn boodschap is tijdloos, ontroerend, en raakt eenieder, gelovig of ongelovig. Bij de Turkse bevolking staat hij simpelweg bekend als ‘Mevlana’ en zijn volgelingen worden ‘Mevlevi’ genoemd. Dezelfde mongolen die in 1258 Bagdad zouden verwoesten, deden dat met de geboorteplaats van Rûmî, Balkh, in 1219.

Het gebied van de islam lag tijdens Rûmî’s leven voortdurend tussen twee vuren. Aan de ene kant de expansiedrang van de tot bewustzijn komende midden Aziatische volken. Aan de andere kant de kruisvaarders. Deze waren een eeuw daarvoor begonnen om het heilige land te‘heroveren’, maar vestigden zich later ook in andere delen van het Midden Oosten. In het moslimbewustzijn hebben deze gebeurtenissen op twee belangrijke gebieden invloed uitgeoefend. De meer puriteinse stromingen werden er zeer behoudzuchtig door en verklaarden dat de leer was afgerond en dat de deur tot de vrije tekstinterpretatie – de zogenoemde Bâb al-Idjtihâd, was gesloten. Vooral de kruistochten beïnvloedden de verhouding tussen christenen en moslims als confrontatie, en in bredere zin als ontmoeting, tussen oost en west. Net als eeuwen later in de zuidelijke staten van de voormalige Sovjet Unie, doken de leden van de tarîqa’s of spirituele orden onder. Hun interpretatie van de leer betekende vaak het overleven van het geloof zelf.

Rûmî’s vader, Bahâuddin Walad trok vanwege politieke spanningen weg uit zijn geboorteplaats Balkh in het huidige Afghanistan, en maakte een lange reis langs de grote spirituele gidsen van zijn tijd. Hij deed ondermeer Nisjapur aan, waar Farîdud-Dîn al-Attâr woonde, die hem de tekst van zijn Asrârnama – ‘Boek der spirituele mysteriën’, gaf. Bij die gelegenheid maakte hij een waarderende opmerking over de nog jonge Djalâlud-Dîn Rûmî:‘Uw zoon zal spoedig het vuur in de harten van allen die liefde voor God voelen aansteken.’

Nadat Bahâuddin Walad de bedevaart naar Mekka had verricht, zette hij zijn reis voort door Midden Azië in de richting van het Byzantijnse Rijk. Hij verbleef enige tijd in Sjâm, Damascus; in Erzincan, Noord-Oost Anatolie en streek neer in Laranda. Hier stierf Djalâluddîns moeder, Mu'mine Chatun. Vanwege de grenzen waarbinnen Rûmî is geboren, moeten we nu misschien zeggen dat hij oorspronkelijk de Afghaanse nationaliteit had. Maar hij behoorde tot een migrantengroepering uit Uzbekistan, dus eigenlijk was hij een Uzbeekse Turk.

Vanwege de Perzische taal die hij op unieke wijze gebruikte, onder andere in zijn epische ‘Masnawî-i Ma'nawi’, wat zoiets betekent als: ‘Coupletten van de lofdicht der innerlijke betekenis’,moeten we misschien zeggen dat hij een Pers was. Hierbij komt nog dat zijn moeders familie Arabisch was, waarmee alle moslimvolken in hem zijn vertegenwoordigd. En zo internationaal is wat hij later aan de wereld te zeggen zou hebben. Hij spreekt namelijk een grenzeloze taal, de taal der liefde.__________________
Boy van Beuningen

Date:
Permalink   
 

Raphael wrote:

Alle zes delen van de Masnawi. Nu verrkrijgbaar voor een vriendenprijs!!!!

Bestel nu de originele Nederlandse vertaling door Abdulwahid van Bommel van de complete Masnawi van Rumi. De set bestaat uit 6 boeken en is te bestellen door het totale bedrag van €66.50 (waarvan €6.50 verzendkosten) over te maken naar rekeningnummer 4052106 t.n.v: Vereniging Turks Huis Westerpark.


Wat een schitterende uitgave is dit. Super mooi uitgevoerde gebonden dundruk, en dat voor een prijs van een tientje per deel! Oprechte complimenten! Ik las dat op de eerste 18 coupletten na, heeft Husâmu’d-Dîn de tekst van de Masnawî uit de mond van Rumi heeft opgetekend. Rumi’s biografen vertellen zelfs dat het Husâmu’d-Dîn was die tegen Rumi zei dat zijn studenten de didactische dichtkunst van Sanâ’i en Attâr veel lazen, omdat het zo toegankelijk was en makkelijk uit het hoofd te leren. Hij suggereerde dat Rumi ook een dergelijk werk moest gaan schrijven. Rumi haalde toen een stukje papier uit zijn tulband waarop de eerste achttien verzen van de Masnawî stonden.Denk dat niemand ze mooier in het Nederlands heeft vertaald als Abdulwahid van Bommel!

Luister naar de fluisteringen van het riet, 
luister hoe het weeklaagt over de scheiding.. 

Zoekend naar begrip, een luisterend hart voor mijn verlangen, 
óók door de pijn van afscheid en verlatenheid gewond. 

Ieder mens, door de afstand tot zijn oorsprong bevangen, 
verlangt terug naar de tijd die hem daarmee verbond.

Ik zong mijn lied van verlangen en klagen, 
voor alle rangen en standen, de slechten en de goeden.  __________________
Nicolet Tuffsen

Date:
Een besparing van maar liefst € 119,00 ten opzichte van de uitgave van Soefi Publikaties
Permalink   
 


Zelf kocht in een tijdje geleden voor € 29,50 een enkel deel van de Masnawi, vanuit het Engels vertaald door Marcel Derkse en uitgegeven door Soefi Publikaties. Daarvan zijn er tot op heden drie delen verschenen. Als ik alle zes delen zou kopen, zou me dat € 177,00 kosten. Door de zes delen van Turks Huis Westerpark te kopen, bespaar ik maar liefst € 119,00

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard